12345

12345

ข่าวสารวันนี้

 
 

5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564
บุคลากรสาขาวิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์