12345

12345

ข่าวสารวันนี้

 
 

2 มีนาคม 2565 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมงาน  วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี2565 เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสุดุดี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์