12345

12345

ข่าวสารวันนี้

 
 

14 เมษายน 2565 สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ 14 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ทำพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์