12345

12345

ข่าวสารวันนี้

 
 

5 สิงหาคม 2565

บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาจังหวัดบุรีรัมย์