พิธีอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัด

เจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัด  ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์