เนื้อหา

04/25 2562

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2562

เจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ จังหวัดบุรีรัมย์ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562