FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

เนื้อหา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2562

เจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเจริญพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 

pre-degree

linkyoutube