FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

เนื้อหา

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น.

  วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณ เพื่อปรึกษาหาแนวทางการพัฒนาและความร่วมมือในการพัฒนาการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และการใช้ประโยชน์ที่ดินของสาขาฯ บุรีรัมย์ ให้เกิดความคุ้มค่า

pre-degree

linkyoutube