12345

12345

ข่าวสารวันนี้

 
 

17 มกราคม 2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีถวายราชสดุดี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเป็นนักรบ นักปกครอง นักการทูต และทรงประดิษฐ์อักษรไทย โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน และ นางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งบุคลากรและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ โดยการจัดงานในครั้งนี้จัดภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด