เนื้อหา

10/25 2564

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันเสาร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย์ ร่วมงานวันรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์