FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

เนื้อหา

12 สิงหาคม 2565

บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง กล่าวถวายราชสดุดี และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย

อ่านเพิ่มเติม: 12 สิงหาคม 2565

3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายเป็นเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อ่านเพิ่มเติม: 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น.

  วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณ เพื่อปรึกษาหาแนวทางการพัฒนาและความร่วมมือในการพัฒนาการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และการใช้ประโยชน์ที่ดินของสาขาฯ บุรีรัมย์ ให้เกิดความคุ้มค่า

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น.

17 มกราคม 2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีถวายราชสดุดี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเป็นนักรบ นักปกครอง นักการทูต และทรงประดิษฐ์อักษรไทย โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน และ นางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งบุคลากรและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ โดยการจัดงานในครั้งนี้จัดภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม: 17 มกราคม 2565

2 มีนาคม 2564 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2564 บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 หอประชุม จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม: 2 มีนาคม 2564 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

pre-degree

linkyoutube