12345

12345
 
 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ทำทางเดินหน้าอาคารปฏิบัติการ เขียนโดย oassawin 414
บุคลากรของสาขาฯ เพิ่มป้ายเข้าออกบริเวณประตูทางและทางออก เขียนโดย oassawin 408
บุคลากรของสาขา ฯ เพิ่มภาพผู้บริหารสาขาฯ จ.บุรีรัมย์ เขียนโดย oassawin 399
ทำถนนใหม่ให้สูงขึ้นระดับเดียวกับถนนคอนกรีต เขียนโดย oassawin 462
ปูกระเบื้องทางเดินบริเวณเสาธงชาติ เขียนโดย oassawin 1210
ปูกระเบื้องหน้าห้องการเงิน เขียนโดย oassawin 446
ปูกระเบื้องทางเดินหน้าห้องคอมพิวเตอร์ เขียนโดย oassawin 419
ช่างซ่อมหลังคาโรงอาหารเพื่อให้พร้อมใช้งาน เขียนโดย oassawin 452
เจ้าหน้าที่สาขาฯ ร่วมกันจัดทำเวทีไว้ใช้ในงานพิธีต่างๆ เขียนโดย oassawin 419
ปูกระเบื้องด้านหลังห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ เขียนโดย oassawin 410