12/16 2557

โรงทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 โรงทานโรงทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๕๕๗ 
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

ณ บริเวณลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดย ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.
และได้ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา