04/30 2558

วันรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช25 เมษายน 2558 เจ้าหน้าที่ สาขาฯจังหวัดบุรีรัมย์ เข้างานร่วมงานวันรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช