08/28 2558

ตรวจประกันคุณภาพสถานศึกษาภายใน


สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพสถานศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558

 ดูภาพทั้งหมดคลิ๊ก