11/16 2558

พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปปางพุทธลีลา

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยมี รศ.สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์ เป็นประธานในพิธี

ดูภาพงานพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปปางพุทธลีลา ทั้งหมดคลิ๊ก