FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

วันพ่อแห่งชาติ

พนักงาน,เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร่วมจุดเทียนชัยถวายความจงรักภักดี เนื่องในวันมหามงคล 5 ธันวาคม 2556 ณ ศาลากลาง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 


pre-degree

linkyoutube