FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

รศ.อดุลย์ ตะพังและบุคลากร เข้าเยี่ยมพบผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์


รองศาสตร์ตราจารย์อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดีสาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์และบุคลากร เข้าเยี่ยมพบนายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

 

pre-degree

linkyoutube