FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

โครงการพี่สอนน้อง (ภาค2 ปีการศึกษา 2561)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการพี่สอนน้อง ในวันที่ 15 มีนาคม 2562  และวันที่ 17 มีนาคม 2562 โดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ท่านรองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง เป็นประธานในพิธี

 

 

 

pre-degree

linkyoutube