FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการพี่สอนน้องและบูรณาการพัฒนานักศึกษา (ภาค 2 ปีการศึกษา 2562)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการพี่สอนน้องและบูรณาการพัฒนานักศึกษา (ภาค 2 ปีการศึกษา 2562) ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ท่านรองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง เป็นประธานในพิธี ช่วงเช้า จัดแข่งขันกีฬา และช่วงบ่าย ติวเนื้อหาวิชา ENG 1002 (ประโยคและศัพท์ทั่วไป) โดย คุณนริศรา คลาร์ค ศิษย์เก่าปริญญาตรีและปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร โรงเรียนทศพรวิทยา ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษา- ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชุมชน ผู้นำชุมชน อบต.ห้วยราช และนักเรียนโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

 

pre-degree

linkyoutube