12345

12345

ข่าวสารวันนี้

 
 

12 มีนาคม 2565

วันที่ 12 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต มหาบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562-2563 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์