12345

12345

ข่าวสารวันนี้

 
 

29 เมษายน 2565

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายแนะนำเกี่ยวกับระบบการเรียน การเรียน Pre-Degree หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน รวมทั้งภารกิจของมหาวิทยาลัย และแนะนำเส้นทางความสำเร็จ จากศิษย์เก่า ท่านอัยการสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดบุรีรัมย์ และบัณฑิตพรีดีกรี คุณวิจิตรา แซ่ตัง พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลจากอาจารย์แนะแนวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา โดยมีอาจารย์แนะแนวเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 35 คน