12345

12345

ข่าวสารวันนี้

 
 

30 เมษายน 2565

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาฯ บุรีรัมย์ จัดโครงการพี่สอนน้องฯภาค 2/2564

เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายให้ความรู้ ระบบการเรียนฯ การให้บริการแก่นักศึกษา และการสอบออนไลน์

เวลา 10.00 น. ท่านอัยการสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการจังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียน การเตรียมตัวสอบ เส้นทางสู่อาชีพ และติววิชา วิชา  LAW2106 / LAW2006 (กฎหมายอาญา 1)

ในวันเสาร์ 30 เมษายน 2565 (9:00 ถึง 12:00 น.)