FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน


โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าหน้าที่ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

ลงทะเบียนแล้วรับแบบประเมินโครงการด้วยครับ

คุณนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์ หัวหน้าสาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานโครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง ประธานในพิธีฯ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ตัวแทนโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตัวแทนอำเภอห้วยราช คณะศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ


รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง ประธานในพิธีฯกล่าวเปิดโครงการปลูกป่าลดโลกร้อน

ยกทีมมาปลูกต้นไม้ จริงๆครับ

จุดเริ่มต้นที่ดี ท่านเปิดแล้ว เราตามครับ สู้ๆท่านหัวหน้าฯ

เต็มที่ นะพวกเรา ต่อไปโลกคงไม่ร้อนแบบทุกวันนี้แน่นอน ฝากมองกล้องด้วยครับ

ร่วมแรงร่วมใจ งานใหญ่แค่ไหนก็สำเร็จครับ

ทีมงานโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ขอเก็บภาพความทรงจำดีๆ เป็นที่ระลึก สู้ๆ ครับ

 

pre-degree

linkyoutube