12345

12345
 
 

ปรับปรุงห้องน้ำใหม่ ของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์

ปรับปรุงห้องน้ำใหม่ ของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์


เวลาไปพักไปเรียน ตามรร. รีสอร์ท และมหาวิทยาลัยต่างๆ สิ่งสำคัญอันดับต้นๆที่ผู้เข้าพักสนใจ ก็คือห้องนอนและห้องน้ำ โดยเฉพาะห้องน้ำความสะอาดอย่างเดียว
อาจไม่เพียงพอ การตกแต่งให้ดูสวยงามน่าใช้ ก็มีส่วนสำคัญ โดยเฉพาะห้องน้ำตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่ มีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก
ปัจจุบันมีการจัดตกแต่งแบบเข้าถึงธรรมชาติ โดยใช้วัสดุตกแต่งที่มีในท้องถิ่น ดูเก๋ไก๋น่าใช้ น้ำยาล้างมือ ก็อกน้ำสวยๆ ขวดบรรจุภัณฑ์น่ารักๆ 
แทบจะทุกซอกทุกมุม ได้ผ่านการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน..... 

ภาพเปรียบเทียบก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงห้องน้ำชาย

ภาพเปรียบเทียบก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงห้องน้ำหญิง