• ปฎิทินการศึกษา ปริญญาตรี
  • ปฎิทินการศึกษา ปริญญาโท
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

อ. 1 ส.ค. 60 - 6 ส.ค. 60

ลงทะเบียนเรียน

จ.7 ส.ค. 60 - อา. 13 ส.ค 60

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า(ปรับ 400 บาท)

จ.14 ส.ค. 60 - อา.20 ส.ค. 60

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า(ปรับ 1000 บาท)

พ. 29 มิ.ย. 59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

พฤ.31 ส.ค. 60

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน

ศ. 1 ก.ย. 60 - อ.31 ต.ค. 60

วันสุดท้ายของการบอกเลิกกระบวนวิชา โดยปรากฏอักษร w
ในใบรับรองผลการศึกษา
(เขียนคำร้องผ่าน สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ)

อ. 8 ส.ค. 60

บรรยายในชั้นเรียน

อา. 24 ธ.ค. 60

วันสำเร็จการศึกษา ภาค 1/2560

ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

อ. 9 ม.ค. 61 - อา.14 ม.ค. 61

ลงทะเบียนเรียน

จ. 15 ม.ค. 61 - อา.21 ม.ค. 61

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า(ปรับ 400 บาท)

จ.22 ม.ค. 61 -อา.28 ม.ค. 61

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า(ปรับ 100 บาท)

อา. 11 ก.พ. 61

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน

จ.12 ก.พ. 61 - ส.31 มี.ค. 61

วันสุดท้ายของการบอกเลิกกระบวนวิชา โดยปรากฏอักษร w
ในใบรับรองผลการศึกษา
(เขียนคำร้องผ่าน สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ)

อ.23 ม.ค. 61

บรรยายในชั้นเรียน

อา.12 ส.ค. 61

วันสุดท้ายของการสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2560

next
prev
  • เมนูที่นักศึกษาใช้บ่อย
  • เกรดปริญาตรี
  • ยอดนักศึกษาปริญญาตรี สาขาฯ จ.บุรีรัมย์

COMP CODE 3838 ธนาคารไทยพาณิชย์
โหลดได้ที่นี่

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

สาระสำคัญ และขอบเขตการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ภาพรวมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

คำอธิบาย พ.ร.บ. โดย อ.ชัยวัฒน์ฯ 

วิธีการบันทึกดัชนีข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ 

ประมวลมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


ปีการศึกษา

คณะ

รวม

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

 มนุษยศาสตร์  

รัฐศาสตร์

 Pre-Degree

นิติศาสตร์
(ภาคพิเศษ)

2546

103

15

7

55

15

-

195

2547

122

15

7

72

31

-

247

2548

110

31

3

89

76

58

367

2549

95

29

6

82

48

-

260

2550

118

29

6

77

90

-

320

2551

104

17

7

80

99

-

307

2552

104

30

-

83

109

-

326

2553

93

33

-

88

77

-

291

2554

84

24

1

87

117

49

362

2555

106

38

22

114

168

-

448

2556

100

36

11

93

117

-

357

2557

81

75

8

76

161

-

401

2558

96

73

15

127

221

 

532

รวม
1,316
445
93
1,123
1,329
107
4,413
next
prev

 

 

 

ธงคำตอบคณะนิติศาสตร์
วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560
LAW1001 LAW1002 LAW1003           LAW2001 LAW2002 LAW2003 LAW2004 LAW2005 LAW2006 LAW2007   LAW2008 LAW2009 LAW2010 LAW2011 LAW2012 LAW2013  ... Read More...
ธงคำตอบคณะนิติศาสตร์
วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560
LAW1001 LAW1002 LAW1003           LAW2001 LAW2002 LAW2003 LAW2004 LAW2005 LAW2006 LAW2007   LAW2008 LAW2009 LAW2010 LAW2011 LAW2012 LAW2013  ... Read More...
IMAGE นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ 2560
วันจันทร์, 04 กันยายน 2560
        Read More...
IMAGE แบบสำรวจนิติ
วันพฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2560
Read More...