Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

  • ปฎิทินการศึกษา ปริญญาตรี
  • ปฎิทินการศึกษา ปริญญาโท
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

อ. 1 ส.ค. 60 - 6 ส.ค. 60

ลงทะเบียนเรียน

จ.7 ส.ค. 60 - อา. 13 ส.ค 60

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า(ปรับ 400 บาท)

จ.14 ส.ค. 60 - อา.20 ส.ค. 60

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า(ปรับ 1000 บาท)

พ. 29 มิ.ย. 59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

พฤ.31 ส.ค. 60

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน

ศ. 1 ก.ย. 60 - อ.31 ต.ค. 60

วันสุดท้ายของการบอกเลิกกระบวนวิชา โดยปรากฏอักษร w
ในใบรับรองผลการศึกษา
(เขียนคำร้องผ่าน สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ)

อ. 8 ส.ค. 60

บรรยายในชั้นเรียน

อา. 24 ธ.ค. 60

วันสำเร็จการศึกษา ภาค 1/2560

ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

อ. 9 ม.ค. 61 - อา.14 ม.ค. 61

ลงทะเบียนเรียน

จ. 15 ม.ค. 61 - อา.21 ม.ค. 61

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า(ปรับ 400 บาท)

จ.22 ม.ค. 61 -อา.28 ม.ค. 61

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า(ปรับ 100 บาท)

อา. 11 ก.พ. 61

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน

จ.12 ก.พ. 61 - ส.31 มี.ค. 61

วันสุดท้ายของการบอกเลิกกระบวนวิชา โดยปรากฏอักษร w
ในใบรับรองผลการศึกษา
(เขียนคำร้องผ่าน สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ)

อ.23 ม.ค. 61

บรรยายในชั้นเรียน

อา.12 ส.ค. 61

วันสุดท้ายของการสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2560

next
prev

              

               รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGE นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ 2560
วันจันทร์, 04 กันยายน 2560
        Read More...
IMAGE แบบสำรวจนิติ
วันพฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2560
Read More...

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 2561

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 3

pre-degree