Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_MEMORY] Insufficient memory to carry out an operation on root/images/gallery/190367/IMG_8075_0.jpg, an approximate 96883200 bytes required, 132120576 bytes available. (Not all available memory can be consumed in order to ensure safe operations.)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(เขากระโดง) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

 

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม "จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์" ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานของทุกภาคส่วน ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการ พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก

 

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 พรรษาสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ วัดกลางพระอารามหลวง

 

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบ 72 พรรษา ณ วัดกลางพระอารามหลวง

 

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่ามพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักสิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28กรกฎาคม 2567 ณ วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์