FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (กลุ่มที่2) รุ่นที่ 2 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก

(ช่วงที่1) และ(ช่วงที่2) จังหวัดบุรีรัมย์ มาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน งวดที่1 ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ (ที่ตนเองสมัคร) เอกสารที่ต้องใช้ตามรายละเอียดในประกาศด้านล่าง  ตรวจสอรายชื่อคลิ๊ก..........

หมายเหตุ: ยังรับสมัครเพิ่มเติม ถึงวันที่ สิงหาคม 2565

ประกาศโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (กลุ่มที่ 2 )

เรื่องกำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน งวดที่ 1  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก................

 

 

 

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบัณฑิตและประชาชนเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม

1.ชื่อหลักสูตร....................

2.รายละเอียดหลักสูตร.........

3.คำอธิบายรายวิชา.............

4.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร....

5.คุณสมบัติผู้สมัคร..............

6.หลักฐานการรับสมัคร.........

7. ตรวจสอบสถานะการสมัคร..

 

 

 

 

 

                                                   

                

  • สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาตรี
  • ส่วนภูมิภาค
  •  
 

 

<-ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา พ.ศ.2534 (รุ่นที่32) ประจำปีการศึกษา 2565

 <-ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารประเภทโอนย้ายสถานศึกษา (เลื่อนชั้น - ซ้ำชั้น - รอรับสิทธิ์) และชั้นปีที่ 1 สมัครใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

<-ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การย้ายโอนระบบการเรียนการสอบชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

<-ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

<-ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

<-ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ นำบุคลากรร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อเป็นการร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 ดอกสุพรรณิการ์ ประจำปี 2564

ความสวยของดอกสุพรรณิการ์ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้นสีเหลืองอร่าม ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ดูรูปภาพทั้งหมด คลิ๊ก>>>>>>>

 

 

*ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น*

         กุ้งจ่อม ประโคนชัย                  กลุ่มขนมไทยบ้านไพบูลย์          ผ้าทอมือตำบลจันทบเพชร

   

 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>          รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>

 

 ประเพณีมหกรรมว่าวอีสานจังหวัดบุรีรัมย์

                                                                                              อ่านเพิ่มเติม>>>>

 

ชักว่าว เคาท์ดาวน์ ปีใหม่ 2565”

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานว่าว  (ชักว่าว...เคาท์ดาวน์ปีใหม่ ประจำปี 2565) ของอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึง 2 มกราคม 2565 ณ สนามช้างอารีน่า อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจัดทำว่าวแอกยักษ์สวยงามเข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขันว่าวแอกยักษ์สวยงาม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยของชุมชน อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคนในชุมชน ซึ่งภายในงานมีว่าวแอกยักษ์สวยงามเข้าร่วมแข่งขันกว่า 77 ลำ โดยภาพว่าวบนตัวว่าวแอกยักษ์แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวความเป็นมาและอัตลักษณ์ของคนบุรีรัมย์

 

 

 

ชักว่าว เคาท์ดาวน์ ปีใหม่ 2565>>>>>>>>

pre-degree

linkyoutube