งานกาชาดจังหวัดยุรีรัมย์ ประจำปี 2566

วันที่ 24 ตุลาคม 2566  นางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงาน สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานกาชาดจังหวัดยุรีรัมย์ ประจำปี 2566