โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปั 2567

วันที่ 13 มกราคม 2567 บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปั 2567 ณ โรงเรียนบ้านดวน โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช