วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 (พอ.สว.)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านข่อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์