วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 บุคคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เนื่องในรัฐพิธีวันที่ระลึก "พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย" ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์