โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ ฯ

โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดระยอง