วันที่ 10 เมษายน 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ที่สืบต่อกันมายาวนาน