โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมสวนะ

วันที่ 23 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วม"โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมสวนะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567" ณ วัดช่างหิน ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์