รัฐพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 30 พ.ค. 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วม "พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในรัฐพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว"  ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์)