วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดทุ่งโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงาน สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์