วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดทุ่งโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกสิทธิ์ สนามทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากร สาขาวิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย์