23 มีนาคม 2566

23 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสังอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท