วันที่ 27 ก.พ.67 Open House ณ โรงเรียนพุทไธสง

วันที่ 27 ก.พ.67 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาฯ จ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ โรงเรียนพุทไธสง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อป.ตรีและ Pre-Degree ....

 

Off Canvas