วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ณ บริเวณสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แชร์
 
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีบวงสรวงองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 52 ปี โดยมี อาจารย์ ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน มีนางสาวปิยนาฎ กลางพนม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์, นายวสันต์ เทพนคร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วยศิษย์เก่า บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์