สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2567

วันที่ 18 มกราคม 2567 บุคคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดีเนื่องในรัฐพิธีถวายสักการะ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์