กิจกรรมการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

วันที่ 28 มกราคม 2567 ภาพกิจกรรมการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์