21 มีนาคม 2567

วันที่ 21 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออก "หน่วยแพทย์สาอาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)” และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข วิถีใหม่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา หมู่ที่ 2 บ้านแสลงพัน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์