31 มีนาคม 2567

วันที่ 31 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ต่อพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ล้ำเลิศด้วย พระกฤษฎาภินิหาร และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ที่ทรงปกแผ่พสกนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข นำมาซึ่งความรุ่งเรืองของสยามประเทศนานัปการ