วันที่ 29 เมษายน 2567

วันที่ 29 เมษายน 2567 บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร อาจารย์ ดร. ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ที่สืบต่อกันมายาวนาน