ครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ๒๘ กรกฎาคม ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์