วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมถวายน้ำปานะวัดช่างหินอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์