วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง 51 ปี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีบวงสรวงองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 51 ปี โดยมี อาจารย์ ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน มีนายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอห้วยราช, นายเสกข์สรร ธีระวาณิชย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์, นางสาวปิยนาฎ กลางพนม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์, นายวสันต์ เทพนคร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดบุรีรัมย์, นางสาวพิศมัย โพธิสาขา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ นายพิทักษ์ คมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม, นายปฐมพงษ์ โพธิษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม และผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วยศิษย์เก่า บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์