ประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์​ ครั้งที่​ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำเดือนตุลาคม​ ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่​ ๒๗ ตุลาคม​ ๒๕๖๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ว่าที่ร้อยตรีเอกสิทธิ์​ สนามทอง​ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์​ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์​ ครั้งที่​ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำเดือนตุลาคม​ ๒๕๖๕ ณ​ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์​ โดยได้รายงานตัวที่ได้เข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่​และรับมอบนโยบายในการปฏิบัติร่วมกับจังหวัด​บุรีรัมย์
พร้อมนี้ บุคลากรสาขาฯบุรีรัมย์ได้ดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ให้กับที่ประชุม